"Badanie RTG i USG"

W zakresie badań RTG współpracujemy z zakładem diagnostyki obrazowej "HEM" .

Zakład Diagnostyki Obrazowej "HEM" s.c.
15-369 Białystok, ul. Bema 2/216
NIP 542-322-70-67, REGON 200720343
tel. 85 742 60 32