Witamy w Poradni Lekarzy Specjalistów "Konsylium"

Poradnia Lekarzy Specjalistów  "Konsylium" jest nową placówką medyczną świadczącą kompleksowe usługi medyczne w zakresie: dróg oddechowych dzieci i osób dorosłych, alergologii, pulmonologii, endokrynologii, diabetologii, laryngologii, angiologii, dermatologii, kardiologii i chorób reumatycznych. "Konsylium" mieści się w miejscowości Grabówka w pobliżu miasta Białystok. 

Jesteśmy placówką medyczną, która wdraża skuteczne i przyjazne formy profilaktyki i leczenia naszych pacjentów. W najbliższym czasie planujemy powiększyć zakres usług o inne specjalności medyczne. Naszym najcenniejszym zasobem jest wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, dzięki któremu możemy z powodzeniem leczyć naszych pacjentów.  Współpracujemy z innymi jednostkami służby zdrowia w zakresie diagnostyki i badań laboratoryjnych.

Konsylium

Dla wymagających pacjentów stworzyliśmy możliwość organizacji  wielodyscyplinarnego zespółu specjalistów, który planuje i koordynuje proces ich leczenia. Głównymi zadaniami konsylium jest kwalifikacja pacjenta do leczenia, ustalenie planu leczenia, ustalenie rodzajów terapii, które będą zastosowane i wybór koordynatora leczenia.