Diagnostyka Laboratoryjna

Morbi non eloquentia, sed remediis curantur

Diagnostyka laboratoryjna jest realizowana przez laboratoria:


Laboratorium na Bema s.c. NZOZ. Medyczne laboratorium diagnostyczne
ul. Generała Józefa Bema 2, 15-369 Białystok

Badania laboratoryjne Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.


Diagnostyka. Laboratoria Medyczne.
Antoniukowska 11, 15-740 Białystok

Badania laboratoryjne prywatnych poradni.


 

Diagnostyka laboratoryjna

Mikrobiologia i wirusologia lekarska

Biochemia kliniczna

Laboratoryjna genetyka medyczna

Laboratoryjna immunologia kliniczna

Laboratoryjna toksykologia kliniczna

Hematologia i transfuzjologia laboratoryjna

Parazytologia laboratoryjna