Jak się przygotować?

Medicus medico amicus est

Przygotowanie do badania USG to ważna czynność, która poprawi ocenę badanego narządu.

W przypadku pacjenta chorującego na cukrzycę należy indywidualnie podejść do ustalenia terminu badania USG.
Pacjenci proszeni są również o przybycie na badanie 15 minut wcześniej i zabranie ze sobą wcześniejszej dokumentacji medycznej.

Dzień poprzedzający badanie

N

Należy unikać spożywania produktów powodujących powstanie nadmiernej ilości gazów

N

Po każdym posiłku zażyd 2 kapsułki środka ułatwiającego wydalanie gazów jelitowych

N

Osoby otyłe lub ze skłonnościami do zapard powinny zastosowad środki przeczyszczające – jednak nie później niż 24 godziny przed badaniem

N

Ostatn i posiłek zjeśd nie później niż o godzinie 20.00

Dzień poprzedzający badanie

N

Na badanie zgłosid się na czczo

N

Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyd w dniu badania o zwykłej porze

N

Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieśd wyniki poprzednich badao USG