Hematologiczna

Medicus medico amicus est

Marzenna Beata Klimiuk

hematolog

Dr n.med. – Marzenna Beata Klimiuk – angiolog, hematolog
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który ukończyła w 1993r. Od 1995 r pracuje jako starszy asystent w Klinice Hematologii z Pododdziałem Angiologii oraz w przyklinicznej Poradni Hematologicznej i Angiologicznej w USK w Biał ymstoku. Jest konsultantem z angiologii i hematologii w USK w Białymstoku. Stale pogłębia swoją wiedzę w dziedzinie hematologii i angiologii m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Angiologów, Towarzystwa Internistów Polskich.

Zapraszamy do Poradni Lekarzy Specjalistów „Konsylium”